Werken aan aanpak verwarde personen

Het aantal incidenten met verwarde personen in Pijnacker-Nootdorp is beperkt, blijkt uit een beleidsnota die aan de gemeenteraad is gestuurd, maar het aantal lijkt wel wat toe te nemen. In 2015 werden er 27 incidenten door de politie geregistreerd. Dit jaar zijn dat er tot nu toe al 28. Volgens B & W komt dit onder andere door de afbouw van opnamebedden in de ggz, en ook is er onvoldoende ambulante hulp.

De gemeente werkt aan een zogenaamde ‘Sluitende aanpak verwarde personen’. Het doel daarvan is  vooral om het voorkomen van incidenten met verwarde personen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep zo goed mogelijk geregeld zijn. Hierbij zijn veel instanties betrokken en de invloed van de gemeente daarin is beperkt, aldus B & W in de nota.

Toch bevat het Plan van Aanpak verschillende aandachtspunten. Een daarvan is vroegtijdige signalering door kernteams, de eerstelijnszorg, politie, schuldhulpverlening en dergelijke. Als knelpunt wordt hierbij genoemd dat het Klantcontactcentrum van de gemeente alleen binnen kantooruren bereikbaar is. Er wordt alleen via een antwoordapparaat verwezen naar instanties die wel bereikbaar zijn.