Aanleg keervoorziening metro

Vanaf 2021 gaan in de spits meer metro’s rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam. Hiervoor komt een keervoorziening langs de Klapwijkseweg, tussen de Duikersloot en het Vrouwenrecht.

Nieuw stuk spoor
De keervoorziening bestaat uit een nieuw spoor van 250 meter, nieuwe bovenleidingportalen, een overstapperron voor de metrobestuurders en een één meter hoge geluidswerende muur aan de kant van de wijk Koningshof. Vanaf juni vinden werkzaamheden plaats om de grond gereed te maken voor de keervoorziening. De RET voert deze aanleg uit in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Inloopavond
Maandag 27 mei is er een inloopavond, hierover volgt volgende week meer informatie. Omwonenden ontvangen een uitnodiging.