Aanleg nieuwe sportvelden

In de week van maandag 16 september start de aanleg van twee nieuwe sportvelden. Het gaat om een kunstgrasveld in Nootdorp (bij RKDEO) en een natuurgrasveld in Pijnacker (op sportpark De Groene Wijdte). Uitbreiding van het sportcomplex in Nootdorp met een extra voetbalveld is niet mogelijk. Wel kan de trainingscapaciteit verbeteren. In overleg met RKDEO is besloten om het laatste standaard grasvoetbalveld, tussen het fietspad en de Jozefschool, om te bouwen tot een kunstgrasveld met ledverlichting.

Planning
Het nieuwe grasveld vervangt een voetbalveld. Daarop wordt volgend jaar een vierde hockeyveld aangelegd. Daarnaast staan voor de komende jaren het draaien van een hoofdvoetbalveld gepland. Ook komen er meer parkeerplaatsen aan de Sportlaan.

Zandtransporten
Voor de werkzaamheden zijn zandtransporten nodig tussen beide locaties. Dit gebeurt met vrachtwagens. Waar dat nodig is worden verkeersregelaars ingezet. In totaal duren de werkzaamheden twee tot drie jaar. Met alle aanpassingen en verbeteringen is een bedrag van in totaal 3,2 miljoen euro gemoeid.