Al tien jaar succes met schapen

Het lijkt voor sommigen als de dag van gisteren, maar de schaapskudde van M.A. Oosthoek Landschapsbeheer is inmiddels tien jaar bezig met grazen. De kudde wordt enkele keren per jaar ingezet om het gras in de bermen van Pijnacker kort te houden. De kudde bestaat uit ongeveer 250 dieren, een mengelmoes van Kempische heideschapen gekruist met Suffolks. Het doel van dit begrazingsproject is natuur ontwikkelen en in stand houden. Dat lukt heel goed, vandaar dat de kudde nog steeds langskomt. Door kort en intensief met schapen te begrazen krijgen kruiden en bloemen in onze omgeving meer kans. Daarnaast geeft het een natuurlijk verloop van gras naar beplanting.

 

De vijver

Meepikken van granen die vrijkomen uit het gras

Foto’s: Lia van Halderen