Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren neemt af

Het gebruik van alcohol en drugs door jongeren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp neemt af. Uit een onderzoek uit 2000 bleek dat meer dan een kwart van de jongeren tot en met 18 jaar rookte; vijf jaar later was dat nog maar 9%. Ook het zogenaamde bingedrinken (bij één gelegenheid vijf of meer glazen met alcoholische drank) is verminderd. In 2000 gaf 27% van deponeren aan dit wel eens te doen; vijf jaar later is dit nog 16%. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage over 2016 over het gezondheidsbeleid in Pijnacker-Nootdorp.

Voor de voortgangsrapportage is gebruik gemaakt van gegevens uit de Gezondheidsmonitor 2015 en uit het rapport Gezondheid & Leefstijl Jongeren Pijnacker-Nootdorp 2016 van de GGD Haaglanden. Ook is gekeken naar de Jongerenenquête, die in 2000 en in 2015 is gehouden.

Toch blijft de alcohol- en drugspreventie een van de speerpunten van het gemeentelijke gezondheidsbeleid. De gemeente blijft hierover in gesprek met het jongerenwerk, de GGD en andere partners. Ook wil de gemeente dat er bij feesten en partijen waar kinderen welkom zijn, meer aandacht is voor alcoholvrije cocktails en water. Daarnaast zouden scholen voorbeeldgedrag moeten laten zien door geen alcohol in de school te hebben in het zicht van de kinderen. De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven met recepties die alcoholvrij zijn.

Ook op het gebied van het voorkomen en bestrijden van overgewicht, een ander speerpunt van het gemeentelijke beleid, is er verbetering te zien, schrijven B & W in het voortgangsrapport. Het aantal jongeren met overgewicht in Pijnacker-Nootdorp is in vijf jaar tijd afgenomen van 12 naar 4%. Maar wel is zichtbaar dat veel jongeren te weinig bewegen. Maar liefst 85% van de jonge inwoners krijgt te weinig lichaamsbeweging.