Anjercollecte van 19 tot en met 25 mei

Van 19 tot en met 25 mei 2019 is de jaarlijkse Anjercollecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Collecte door verenigingen
Net als in heel Nederland wordt ook in Pijnacker-Nootdorp weer gecollecteerd. In Pijnacker collecteren de leden van muziekvereniging Haaglanden en muziekvereniging Excelsior. In Nootdorp zamelt Twirlteam Surprise geld in. Deze verenigingen mogen 50% van de opbrengst zelf behouden. De rest gaat naar de provincie Zuid-Holland van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Passie en talent
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert het cultuur- en natuurbehoud in Nederland. Het fonds moedigt bijzondere initiatieven, passie en talent aan met subsidies, opdrachten, prijzen en beurzen. Zo geeft het fonds subsidie aan muziekverenigingen, toneelgezelschappen, filmclubs, musea en andere culturele instellingen. Door actieve fondsenwerving en bijdragen uit loterijen kan het fonds jaarlijks bijna 4.000 projecten en personen ondersteunen.

Meer informatie
Verenigingen die informatie willen over het fonds en de subsidiemogelijkheden, kunnen terecht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, p/a Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag, tel. (070) 441 75 68, www.cultuurfonds.nl.