Annulering volledige programma Oranjevereniging Pijnacker en Beatrixrun

De Oranjevereniging van Pijnacker annuleert het volledige voor 2020 programma. Op hun website geven zij de volgende verklaring:

Het bestuur van de Oranjevereniging Pijnacker heeft na uitvoerig overleg en met de weet van de huidige situatie in Nederland en omringende landen besloten om het volledige programma incl. Beatrixrun voor 2020 te annuleren.

De huidige maatregelen vanuit de Nederlandse overheid en RIVM zijn van kracht tot 31 maart 2020, echter zijn wij als bestuur, mede na overleg met gemeente, huurders en overige betrokkenen tot de conclusie gekomen dat een programmering voor koningsdag 2020 maatschappelijk niet verantwoord is richting de inwoners van Pijnacker.

Daarnaast zitten we als vereniging op dit moment in de eindfase van de voorbereiding. In deze fase dienen we een hoop verplichtingen aan te gaan met onze partners en dienstverleners. Met een mogelijke uitbereiding van maatregelen van de Nederlandse overheid, nu of na 31 maart 2020 brengt dit dermate hoge financiële risico’s met zich mee dat dit de toekomst van de Oranjevereniging ernstig kan schaden.

Dit alles bij elkaar heeft het bestuur van de Oranjevereniging doen besluiten om te stoppen met de voorbereiding en uitvoering van het volledige programma incl. Beatrixrun voor 2020.

Een keus die wij met pijn in ons hart nemen, maar naar onze mening op dit moment de enige juiste keuze is.

2020 zou het jaar van de vernieuwing worden; Nieuwe programma onderdelen voor alle leeftijden, terug naar de Sportlaan, een weekend lang feest met aansluitend een daverend Koningsdagprogramma.

Wij willen alle vrijwilligers, donateurs, sponsoren, gemeente Pijnacker-Noordorp en verdere betrokkenen bedanken voor alle steun die wij ook dit jaar in de voorbereidingen hebben mogen ontvangen. In de komende periode zullen wij ons beraden op de programmering voor 2021, wil je ons hierbij helpen?

Op onze website www.ovpijnacker.nl kun je meer informatie vinden over onze activiteiten.