Avalex: Delft roept hulp provincie in

De nieuwe tariefstructuur van Avalex, waardoor de kosten van het afvalbedrijf op een meer evenredige manier worden verdeeld over de deelnemende gemeenten, is nog lang geen gelopen race. De gemeente Delft, die vorige week tijdens de behandeling van het voorstel in het algemeen bestuur van Avalex tegen stemde, wil naar de toezichthouder (Gedeputeerde Staten) stappen en overweegt zelfs om juridische stappen te nemen.

Dat blijkt uit een verslag van raadslid Frank van Kuppeveld, die namens de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in het algemeen bestuur van Avalex zit. De CDA’er heeft zijn verslag van de bestuursvergadering deze week aan de raad gestuurd.

 

Door de nieuwe tariefstructuur wijzigen de bedragen die de deelnemende gemeenten volgend jaar aan Avalex moeten afdragen. Sommige gemeenten gaan meer betalen, andere zijn juist goedkoper uit. Dat komt omdat de indirecte kosten van het afvalbedrijf vanaf volgend jaar worden toegerekend op basis van het aantal woningen.

Door deze nieuwe berekening komt Delft ongunstig uit: deze gemeente moet in 2017 zo’n zes ton meer betalen. Pijnacker-Nootdorp betaalt volgend jaar ongeveer 34.000 euro meer, Rijswijk is juist iets goedkoper uit.

De vertegenwoordigers van de gemeente Delft stemden tijdens de bestuursvergadering van Avalex dan ook als enige tegen het voorstel, maar zij moesten het dus afleggen tegen de meerderheid, gevormd door de andere vijf gemeenten.

Bezuinigingen

Om de pijn van de nieuwe kostenberekeningen te verzachten heeft het bestuur van Avalex ook besloten dat volgend jaar op de indirecte kosten 1,5 miljoen moet worden bespaard. Zonder deze zogenaamde taakstelling zouden voor sommige gemeenten de kosten nog verder zijn gestegen.

In zijn verslag aan de raad van Pijnacker-Nootdorp meldt Van Kuppeveld dat hij in de bestuursvergadering aan de orde heeft gesteld dat de bezuinigingen van 1,5 miljoen daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden. Van de andere gemeenten kreeg hij daarbij bijval. In het voorstel voor het AB over de nieuwe tariefstructuur stond daar echter nog een kanttekening bij. In dat voorstel wordt benoemd dat wanneer het bezuinigingsbedrag van anderhalf miljoen niet wordt gehaald in 2017, dit bedrag uit de algemene reserve zal worden gehaald.

Dat laatste was ook waar EA-raadslid Manuela Bijl, die het Avalex-dossier al jaren volgt, zich op voorhand al druk over maakte: dat het te bezuinigen bedrag uit de reserves zou worden gehaald en dat Avalex daardoor nog verder in de financiële problemen zou komen.

Tarief niet lager

De discussie zal ook in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp nog niet zijn afgerond. Volgende week moet de raad alsnog een besluit nemen over de afvalheffing voor volgend jaar. Tijdens de laatste besluitvormende vergadering was een voorstel daarover aangehouden, omdat de nieuwe tariefstructuur toen nog niet bekend was. Wethouder Piet Melzer, ook lid van het Avalex-bestuur, suggereerde in die raadsvergadering dat de afvalheffing door de nieuwe tariefstructuur vermoedelijk omlaag zou kunnen. Daar lijkt nu echter geen sprake van te zijn, omdat ook Pijnacker-Nootdorp meer moet betalen aan Avalex.