Avalex-gemeenten benieuwd naar bewonersplan Emerald

De wethouders van vijf andere gemeenten in de regio die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling rond afvalverwerker Avalex zijn nieuwsgierig naar het bewonersplan, dat maandagavond in de wijk Emerald in Delfgauw is aangeboden aan wethouder Jaap van Staalduine. De wethouder vertelde tijdens de overhandiging van dit alternatieve plan, dat er in de andere gemeenten hier en daar vergelijkbare omstandigheden zijn als in Emerald, waar overal ondergrondse afvalcontainers staan. De collega-wethouders zijn daarom benieuwd of het bewonersplan ook voor deze wijken  zou kunnen werken.
Van Staalduine zei tijdens de bijeenkomst in het kerkelijk centrum in Delfgauw tegen de leden van de klankbordgroep, dat de bewoners mogelijk nog een uitnodiging krijgen om in andere gemeenten uitleg te geven over het alternatieve plan dat ze hebben gemaakt.
GEEN EXTRA KLIKO’S
Het bewonersplan, dat een ton goedkoper is dan de huidige manier van afval inzamelen, maar bij gelijkblijvende opbrengst aan grondstoffen duurder is dan het oorspronkelijke klikoplan, wordt in de komende weken besproken in het college van B & W. Daarna zal het worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die er in april over moet beslissen. In het plan van de bewoners komen er geen extra kliko’s in de tuin, maar verloopt de inzameling van gescheiden afval volledig via de ondergrondse containers in de wijk.
Eind maart wordt in een bewonersbijeenkomst nog uitleg gegeven over hoe het plan in elkaar zit. De klankbordgroep verwacht daar geen problemen, omdat er naar eigen zeggen groot draagvlak is voor het alternatieve inzamelingsplan.