B & W: ‘Lidl kan morgen van start met bouw op Korteweg’

De vestiging van een nieuwe supermarkt van Lidl op het braakliggende terrein aan de Kortweg in Pijnacker gaat zonder meer door. Sterker nog: als Lidl wil, dan kan het morgen beginnen met de nieuwbouw. Dat schrijft het college van B & W in een reactie op de zienswijze, die is ingediend door de provincie tegen het ontwerp-bestemmingsplan. De gemeente en de provincie verschillen van mening over de vraag of door dat bestemmingsplan nieuwe ruimte wordt geboden voor detailhandel buiten het centrum. De provincie vindt dat dat wel het geval is, maar het college is het daar niet mee eens.

Zoals bekend was volgens het geldende bestemmingsplan al detailhandel mogelijk op het terrein, waar voorheen Welkoop zat. Pijnacker-Nootdorp kon op basis daarvan Lidl geen vergunning weigeren toen deze supermarkt zich meldde om daar een nieuwe vestiging te realiseren. De zogenaamde omgevingsvergunning is daarom ook verleend en deze is inmiddels onherroepelijk geworden. Lidl kan dus inderdaad direct aan de slag met de bouw van de nieuwe supermarkt.

Minder last

De gemeente Pijnacker-Nootdorp en de supermarkt zelf willen de winkel echter niet precies op de plek van het voormalige Welkoop hebben, maar enkele meters verschoven in de richting van de Kerkweg. Dat zou er voor zorgen dat de omwonenden minder last hebben van de supermarkt, omdat het terrein beter kan worden ingedeeld en zodat het gebouw dan een akoestische afscherming zou vormen. De omwonenden hebben minder last van het geluid van winkelwagens, autoverkeer en dichtslaande autodeuren. Ook wordt het door die verschuiving mogelijk om het laden en lossen inpandig te doen. Verder wordt ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan het aantal vierkante meters aan detailhandel worden gereduceerd.

‘Door verschuiving
is er sprake van
nieuwe detailhandel’

Maar de provincie is niet gevoelig voor de belangen van de omwonenden, zo blijkt uit de zogenaamde zienswijze die zoals verwacht is ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan. Door de verschuiving van het bouwvlak is er sprake van nieuwe detailhandel, vindt de provincie, en dat is in strijd met de provinciale verordening. Die verordening beoogt om de reguliere detailhandel te concentreren in de centra, om leegstand in bestaande winkelcentra tegen te gaan.

Voet bij stuk

Het college van B & W houdt voet bij stuk. De zienswijze van de provincie is voor het college geen aanleiding om het ontwerp-bestemmingsplan aan toe passen. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan volgende maand definitief vast te stellen en vervolgens gedurende wettelijke termijn van zes weken ter inzage te leggen.

Pijnacker-Nootdorp houdt er wel rekening mee dat de provincie alsnog de voet dwars zet met een zogenaamde reactieve aanwijzing. Dat zou dan tot gevolg kunnen hebben dat de omwonenden worden opgescheept met een supermarkt die meer overlast geeft dan noodzakelijk zou zijn. Maar het is ook mogelijk dat na zo’n provinciale aanwijzing een beroep wordt ingesteld bij de Raad van State. Die zal dan uiteindelijk een definitief oordeel moeten vellen.