‘Balij Windmolen Vrij’ erg blij met uitkomst provinciaal debat

De actiegroep Balij Windmolen Vrij is erg blij met de uitkomst van het debat in de commissie Ruimte en Leefomgeving van Provinciale Staten woensdagavond. In die commissie bleken de statenleden vrijwel unaniem tegen de locaties De Balij en Technopolis voor de plaatsing van windturbines. Gedeputeerde mevrouw Blom-Lenstra deed de toezegging dat de locaties nu uit de plannen worden gehaald, en dat voor de toekomst een nieuw toetsingskader wordt ontwikkeld voor de beoordeling van deze plekken.

Aris Jan Hofker van de actiegroep Balij Windmolen Vrij is tevreden dat al het werk dat de actiegroep in de afgelopen maanden heeft gedaan om de statenleden te overtuigen, vruchten heeft afgeworpen. “We hebben geprobeerd om op een positieve manier de argumenten neer te zetten waarom de windmolens in dit mooie recreatiegebied beslist niet kunnen. We zijn beslist niet tegen windenergie, maar wel tegen windmolens op deze plek. Fantastisch dus dat de commissie de Balij ook afwijst.”

Hofker neemt zich voor om in de komende tijd met de actiegroep nauw betrokken te blijven bij de discussie rond windenergie in de provincie. “We blijven meedenken bij het maken van het nieuwe toetsingskader. Daar zal het draagvlak onder de bewoners een grote rol bij moeten spelen.”