beeldkwaliteitsplan Pijnacker-Centrum

Het centrum van Pijnacker gaat de komende jaren hier en daar veranderen. Het voormalige Rabobankgebouw wordt bijvoorbeeld gesloopt en op deze plek komt wat nieuws. Om de uitstraling en sfeer van het centrum te borgen, heeft de gemeente een beeldkwaliteitsplan gemaakt.

Beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op het bestemmingsplan dat in september 2018 is vastgesteld. De reacties die eind vorig jaar op het beeldkwaliteitsplan zijn binnengekomen zijn verwerkt en het plan is verder aangevuld.

Welke materialen vindt u passend?
Algemene zienswijzen op het plan zijn al verwerkt. De gemeente wil graag van je weten wat voor sfeer en materialen je passend vindt voor het centrum. Er is een inloopavond op 13 mei waar je met medewerkers in gesprek kan, of via het digitale stemformulier.

Deze is vanaf donderdag 9 mei te vinden op de pagina Pijnacker-Centrum.