Beeldvormende vergadering betreft de Bridge Club uit Nootdorp

Dhr. C.J.C. Meewisse Voorzitter maakte gebruik van zijn spreekrecht in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Om te pleite voor de Nootdorpse Bridgeclub, de raad van Pijnacker-Nootdorp had uiteraard wat vragen om het beeld te vormen.

  1. van Bijnen fractievoorzitter Progressief Pijnacker-Nootdorp: vraag: aan de Dhr. C.J.C. Meewisse, eind oktober is er door de brandweer de ruimte bij Nove de bekeken en de beperkende zaken zijn daar weg genomen.

Dhr. C.J.C. Meewisse De ruimte zou in orde zijn bij 15 tafels, de bridge club die er zit bridge club het Stokpaartje, heeft een wachtlijst, maar op leeftijd zijn en dan op een wachtlijst om te mogen kaarten met andere oudere.

2.Mevr. Van Viegen van PVDD: vraag: Is het bestuur van de bridge club op onderzoek is gegaan waar ze eventueel terecht kunnen.

Dhr. C.J.C. Meewisse is met het bestuur uiteraard een ander onderkomen gaan zoeken maar voor uitbaters op commercieel gebied is een bridge club niet lonend genoeg, Er is wel eens een kerstavond in het Witte paard gehouden maar die haakten al snel af om dat de kosten niet weg te schrijven was tegen de baten.

3.Mevr. B. van Petegem raadslid Gemeentebelangen: vraag: of er gekeken is bij kantines van Sportverenigingen.

Dhr. C.J.C. Meewisse zijn wel eens geweest bij de Tennis club op zaterdag middag omdat er dan niet getennist wordt maar is de zomer is dat uitgesloten dan is de tennisclub uiteraard daar zelf druk doende mijn zijn leden. Bridge is een denksport daar is rust bij geboden. Het is niet te doen met rumoer van sporters die uitgelaten en vrolijk hun ding dan komen doen waar ze recht op hebben het is hun clubruimte.

4.Mevr. J.M. van Leeuwen – Blom raadslid Eerlijk Alternatief: vraag: heeft de Nootdorpse Bridge vereniging ook contact gezocht met de Pijnackerse bridge vereniging, vooral omdat ook deze  bezig zijn een juiste locatie te zoeken. En is er onderzocht of er een mogelijkheid is om samen op te trekken daarin.

Dhr. C.J.C. Meewisse heeft uiteraard wel gesprekken gehad met andere besturen van een bridge club maar het is lastig voor vele ouderen die niet mobiel zijn te ver te laten reizen. Er komen mensen van lopende tot  scootmobiel en per rolstoel tot fietsen. Als ze moeten naar Pijnacker moeten uitwijken , en daar is uiteraard naar gekeken, dan moet je met auto’s gaan rijden. Daar vind je in Pijnacker ook niet zo een twee drie een oplossing voor.