Behandelcentrum Voorstraat wordt Klinisch Centrum Nootdorp

Behandelcentrum Voorstraat op het terrein van Ipse de Bruggen (Craeyenburch) in Nootdorp gaat verder onder de naam Klinisch Centrum Nootdorp. Ipse de Bruggen, organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, en ggz organisatie Parnassia (onderdeel van Parnassia Groep) bundelen hun krachten voor optimale zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek.

Samenwerking met verschillende doelgroepen
Parnassia en Ipse de Bruggen werken vanuit hun eigen expertise al voor meerdere doelgroepen samen. Binnen Klinisch Centrum Nootdorp bieden zij gezamenlijk topzorg aan mensen met een combinatie van verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Door bundeling van expertise vanuit de beide partners (gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg) bieden zij behandeling die aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. Een unieke combinatie gezien het beperkte landelijke aanbod voor deze doelgroep.

Ontwikkelen tot kenniscentrum
Bij de dienstverlening werkt het centrum nauw samen met ketenpartners. Klinisch Centrum Nootdorp wil zich ontwikkelen tot een kenniscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrie. Door de kennis te delen willen zij een bijdrage leveren aan de verbetering van kwaliteit van leven van deze doelgroep.