Behoud huurwoningen Vestia flinke stap dichterbij

Woningcorporatie Vestia en Staedion zijn in onderhandeling over de aan- en verkoop van de ca. 1100 Vestia-woningen in onze gemeente. Dinsdag 12 mei is er een bestuurlijk akkoord tussen de betrokken partijen gesloten. Namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft wethouder Wonen Frank van Kuppeveld het akkoord ondertekend.

Gezamenlijke inzet

Staedion, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, Vestia, Aedes (de branchevereniging van de corporaties) en de gemeenten zijn bereid om zich gezamenlijk in te zetten voor de aanpak van de problemen die voortvloeien uit de slechte financiële positie van Vestia. De partijen hebben meerdere maatregelen afgesproken, die de overdracht en het behoud van de sociale huurwoningen moeten borgen.

Wat er vooraf ging

Vestia is de grootste woningcorporatie van Nederland, en raakte in flinke financiële nood door de derivaten-affaire in 2011. Door middel verkoop van woningen aan particulieren en huurverhogingen heeft de corporatie geprobeerd om uit de schulden te komen. Ondanks die pogingen verkeert Vestia nog steeds in financieel zwaar weer. Om de problemen het hoofd te bieden, wil de woningcorporatie zich als verhuurder nu vooral concentreren op de vier kerngemeenten: Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Delft.

Gemeente blij met het bestuursakkoord

Pijnacker-Nootdorp is verheugd dat de gemaakte afspraken met dit bestuursakkoord geborgd zijn. De gemeente ziet dit akkoord als aanzet naar de geplande overdracht van de Vestia-woningen in november 2020. Hiermee komt er een einde aan de jarenlange onzekerheid over de toekomst van deze sociale woningen. De gemeente kan hierna met Staedion en de andere corporaties werken aan duurzaam behoud en uitbreiding van de sociale woningvoorraad.

Verantwoordelijk

Vestia en Staedion zijn samen verantwoordelijk voor het verkoopproces. Zij worden hierbij gefaciliteerd door bestuurlijk regisseur Hamit Karakus die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is aangesteld voor het Vestia-dossier in de zes maatwerkgemeenten. Dit zijn de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Zuidplas, Westland en Pijnacker-Nootdorp, waar Vestia het complete woningbezit verkoopt.