Bestemmingsplan Korteweg gaat door

In juni dit jaar heeft de raad het bestemmingsplan Korteweg 2 vastgesteld. Dit plan maakt de vestiging van een Lidl-supermarkt op het oude Welkoop terrein mogelijk. Het is nu duidelijk dat de provincie Zuid-Holland niet in beroep gaat tegen dit bestemmingsplan. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan Lidl de supermarkt bouwen op een ander deel van het terrein dan de voormalige Welkoop-winkel.

De Lidl had al vergunning voor een supermarkt op de locatie van de voormalige Welkoop. Lidl wil de nieuwbouw echter graag op een iets andere plek realiseren, omdat daardoor qua parkeren een betere indeling bereikt wordt en het gebouw kan dienen als akoestische afscherming voor de achterliggende woningen aan de Kerkweg.

Eerder had de provincie zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan, omdat de vestiging van een supermarkt buiten een winkelcentrum niet past in het provinciale beleid. Nu heeft de Gedeputeerde Staten van de provincie besloten om geen beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan: er is al een onherroepelijke vergunning en in vergelijking daarmee wordt de strijdigheid met het provinciaal beleid niet groter dan het nu is.

Het bestemmingsplan is 1 juni al vastgesteld door de gemeenteraad. Het gaat volgende week voor 6 weken ter inzage. Nadat het bestemmingsplan Korteweg 2 onherroepelijk is vastgesteld kan Lidl de supermarkt gaan bouwen.