Een betaalbaar CO2-neutraal warmtenet voor Ypenburg

Betaalbare én CO2-neutrale warmtevoorziening in alle buurten van de wijk Ypenburg, inclusief De Venen in Nootdorp. Daar zet bewonersinitiatief ‘Hernieuwbare Warmte Ypenburg’ zich voor in. Om dit plan kracht bij te zetten ondertekenden het bewonersinitiatief HWY, de gemeente Den Haag, gemeente Pijnacker-Nootdorp en Eneco dinsdag 7 september een samenwerkingsovereenkomst.

Terugblik
De wijk Ypenburg en De Venen zijn grotendeels tussen 1997 en 2000 gebouwd op de grens van Den Haag en Nootdorp en heeft een warmtenet dat werkt op aardgas. Toen was dit een energiezuinige oplossing waarmee behoorlijk wat CO2 werd bespaard ten opzichte van aparte CV-ketels in de woningen. Nu, meer dan 20 jaar later, bestaan er opties om een volledig CO2-neutrale warmtevoorziening te realiseren.

Samenwerking
Vanuit de samenwerking willen de twee gemeenten, Eneco en de betrokken bewoners zich gaan inzetten om te onderzoeken welke duurzame warmtebron een geschikte optie vormt voor het warmtenet. Wanneer dit duidelijk is, starten de werkzaamheden om de bron beschikbaar te maken en het warmtenet erop aan te sluiten.

Versterkend effect
Frank Lentz, voorzitter HWY: “Dit samenwerkingsverband doorbreekt de grenzen van de stad naar de gehele regio en brengt de belanghebbenden bij elkaar. Dat leidt tot versterking, verbreding en verrassend goede oplossingen.”

De match
Liesbeth van Tongeren, Wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie in Den Haag: “Dit samenwerkingsverband is een mooi voorbeeld dat de overstap naar duurzame warmtevoorziening in samenspraak met de wijk kan. We onderzoeken hoe we het beste de match kunnen maken tussen de bestaande infrastructuur en de nieuwe kansen en technieken die er zijn. Samen op weg naar een energieneutrale warmtevoorziening, dat is waar we voor gaan!”

Geen kostenstijging
Frank van Kuppeveld, Wethouder Energietransitie in Pijnacker-Nootdorp: “Voor Pijnacker-Nootdorp is verduurzamen van het warmtenetwerk van Eneco een hele goede, noodzakelijke stap. Wij willen de wijk ‘De Venen’, in samenspraak met de inwoners en tegen maximaal dezelfde kosten als nu, als één van de eerste wijken van het gas afhalen. Door samen te werken kunnen we meters maken.”

Verduurzamen
Manja Thiry, Directeur Heat bij Eneco: “De wens om naar een CO2 neutraal warmtenet over te stappen vanuit het bewonersinitiatief HWY is natuurlijk geweldig. Net als gemeente Den Haag en Pijnacker-Nootdorp, werken wij hier graag aan mee. Samen kunnen we de warmtevoorziening nog sneller verduurzamen.”