Bewoners mogen zeggen waar een extra boom moet komen

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp mogen volgend jaar bij wijze van proef met voorstellen komen op welke plek in hun buurt een of meer bomen zouden moeten worden geplant. Een voorstel van de Partij voor de Dieren om hier eenmalig 50.000 euro voor uit te trekken is donderdagavond unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De motie had als toepasselijke titel: ‘Hier past een boom’.

Raadslid Carla van Viegen van de PvdD betoogde in het debat dat extra bomen in de kernen bij kunnen dragen om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden, omdat bomen bijdragen aan het verminderen van hittestress, het opvangen van water via de wortels bij extreme regenval en het vasthouden van CO2. Het planten van bomen past dan ook naadloos bij het vastgestelde Waterklimaatplan, aldus Van Viegen.

De bijdrage die de extra bomen in Pijnacker-Nootdorp zullen leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem zal overigens uiterst bescheiden zijn. Het planten van één boom kost inclusief alle onderzoek- en communicatiekosten 500 euro. Voor het eenmalig beschikbare budget kunnen dus welgeteld 100 bomen worden geplant.