‘Bezetting van brandweer is vanuit regio gegarandeerd’

Het klopt dat er niet altijd een volledige bezetting aanwezig is in de brandweerkazerne in Pijnacker op het moment dat manschappen naar een brand zijn uitgerukt, maar dat levert geen problemen op voor de beschikbaarheid van de brandweer.  Door de Veiligheidsregio Haaglanden, die verantwoordelijk is voor de brandweer, wordt gewerkt met operationele in plaats van gemeentelijke grenzen. Door regionale spreiding van voertuigen en aanvullende interregionale afspraken is altijd, ook in het geval van gelijktijdigheid van incidenten, dekking geborgd vanuit de regio.

Dat schrijft het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp in antwoord op vragen, die vorige maand werden gesteld door de fractie van Eerlijk Alternatief. De fractie had gereageerd op een aantal incidenten, waarbij de brandweer tegelijkertijd op verschillende plekken in actie moest komen. Eerlijk Alternatief maakte zich er zorgen over of er dan nog wel voldoende brandweer beschikbaar zou zijn op de kazerne in Pijnacker.

Sinds juni 2015 wordt in voorkomende gevallen ook uitgerukt naar Berkel en Rodenrijs. Ook in dat geval blijft het principe van regionale dekking overeind, schrijft het college. De omliggende kazernes verzorgen in dat geval de brandweerzorg die normaal vanuit de kazerne Pijnacker-Nootdorp geleverd wordt.

Geen vrijwilligers meer

Eerlijk Alternatief wilde ook weten of het klopt dat de brandweer op de kazerne in Pijnacker niet meer de beschikking heeft over vrijwilligers die bij de uitruk kunnen worden ingezet. Dat klopt, schrijft het college. De voertuigen van de brandweerkazerne in Pijnacker-Nootdorp worden het hele jaar 24 uur per etmaal bemenst door beroepskrachten. In de loop der jaren heeft een aantal vrijwilligers om diverse redenen de brandweer verlaten, bijvoorbeeld omdat een nieuw rooster niet meer was te combineren met het werk van de vrijwilliger of met de privésituatie. Ook zijn de vrijwilligers door de VHR in de gelegenheid gesteld om zich kandidaat te stellen voor de functie van beroepsbrandweerman of -vrouw, of als parttimer voor de flexploeg. Een aantal van de vrijwilligers heeft dat gedaan, valt uit het antwoord van het college of te leiden.