Bezoek aan Louwman museum

De Ouderenbonden in Pijnacker-Nootdorp organiseren op 14 november a.s. een bezoek aan het Louwman Museum in Den Haag. Ouderen, die willen meegaan, kunnen zich nog aanmelden voor deelname.

Indrukwekkende museum
Het indrukwekkende museum biedt onderdak aan één van ’s werelds mooiste en meest gevarieerde automobielcollecties. Auto’s van bekende personen zoals Elvis Presley, James Bond, Steve McQueen en Sir Winston Churchill behoren tot de collectie. Deze excursie is ook voor dames heel interessant!

Sponsorbus
We vertrekken met de Sponsorbus om 13.15 uur bij Helmhuis in Pijnacker en om 13.30 uur bij de Ds.C. Spoorlaan in Nootdorp. In het museum verzorgt een deskundige gids een uitgebreide rondleiding.

Prijs inclusief
De prijs voor dit bezoek inclusief busvervoer, rondleiding met gids, museumbezoek, koffie/theebuffet met koekjes bedraagt € 27 per deelnemer. Als u de museumjaarkaart gebruikt, betaalt u € 15 per deelnemer.

Inschrijven
U kunt zich tot 20 oktober a.s. inschrijven door het bedrag van deelname over te maken naar bankrekeningnummer NL40 RABO 0137 3304 80 ten name van KBO Zuid-Holland Afd. Nootdorp. Vermeldt bij de overmaking uw telefoonnummer én email adres. Zo kunnen wij u berichten over het uitstapje, als dit nodig is.