Bijeenkomst financieel misbruik kwetsbare inwoners

Seniorenorganisaties KBO & PCOB organiseren op 20 februari om 14.30 uur in De Schakelaar in Pijnacker een bijeenkomst over financieel misbruik van kwetsbare inwoners. Sprekers zijn onder anderen notaris Michiel Kouwenhoven en Rob de Blauw van SWOP. Iedere belangstellende is welkom bij deze bijeenkomst. Toegang is gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Samenwerkingsovereenkomst
Mishandeling van ouderen en kwetsbare personen (waaronder financieel misbruik) vindt vooral plaats bij personen die in een afhankelijke positie verkeren en heeft een grote impact. Vorig jaar heeft een aantal partijen in Pijnacker-Nootdorp een samenwerkingsovereenkomst gesloten om financieel misbruik te voorkomen en als het zich toch voordoet aan te pakken. Hiermee bevorderen de partijen het financieel veilig ouder worden en financieel gezond blijven van kwetsbare inwoners

Partners
Partners bij deze samenwerkingsovereenkomst zijn onder anderen de gemeente Pijnacker-Nootdorp, politie, Pieter van Foreest, SWOP, Caminada Notarissen Nootdorp, Rabobank en KBO & PCOB, als belangenorganisatie voor senioren. De inzet van deze partners is het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van kwetsbare inwoners in Pijnacker-Nootdorp en het delen van kennis op dit gebied. Vanuit hun (professionele) contacten met ouderen en kwetsbare inwoners willen zij expertise opbouwen op het gebied van financieel misbruik bijvoorbeeld door elkaar te informeren en te raadplegen.

Praktijk voorbeelden
Toegespitst op de ouderen zal vanuit SWOP Rob de Blauw dit onderwerp behandelen. Notaris Michiel Kouwenhoven van Caminada Notarissen zal vanuit de praktijk voorbeelden van financieel misbruik geven en hoe dit bestreden kan worden. Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen aan beide sprekers en aan Nico Brandts, die namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp betrokken is bij de samen-werkingsovereenkomst.