Bijeenkomst gezondheidsbeleid pas in het voorjaar

De bijeenkomst over het lokale gezondheidsbeleid, die onder het motto ‘Vitaal & Fit’ zou worden gehouden op 15 december door de gemeente Pijnacker-Nootdorp en GGD Haaglanden, gaat niet door. De conferentie, bedoeld voor inwoners, leden van de gemeenteraad, medewerkers in de zorg en welzijn, bedrijven en scholen, is verplaatst naar maart volgend jaar.

De periode vlak voor Kerst bleek bij nader inzien niet zo’n gelukkige planning. De onderwerpen die tijdens de conferentie aan de orde komen worden pas in het vroege voorjaar bekend gemaakt.