Bijeenkomst Glastuinbouw Pijnacker-Nootdorp

Reserveer alvast woensdag 20 september vanaf 16.30 uur in uw agenda voor de kennisbijeenkomst over de glastuinbouw in het proefbedrijf van de Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk. Alle ondernemers met een glastuinbouwbedrijf in Pijnacker-Nootdorp zijn welkom

Wat speelt er landelijk en in onze gemeente op het gebied van innovatie en duurzaamheid? Hier gaan we uitgebreid op in met pitches en paneldiscussies met ondernemers, raadsleden en bestuurders.

Programma

De bijeenkomst start om 16.30 uur met een inspirerende rondleiding: een ‘kijkje in de keuken’ van het proefbedrijf WUR Glastuinbouw. Dit wordt om 17.30 uur gevolgd door een buffet/netwerkmoment. Het inhoudelijke programma start om 18.15 uur. U kunt op diverse momenten aanhaken. Nadere informatie volgt in augustus, maar u kunt zich alvast aanmelden.

AANMELDEN

Wat speelt op het gebied van innovatie en duurzaamheid?

Er gebeurt veel in de glastuinbouwsector, landelijk maar ook in onze eigen gemeente. Zaken op het gebied van productontwikkeling en verduurzaming. De provincie verkent momenteel de toekomst van de tuinbouw in het Oostland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp is ook zeer actief.

Interessante tijden

Zo werken we mee aan de totstandkoming van een goed lokaal en regionaal energienetwerk. Ook is een kop lopers groep samengesteld, waarmee de ontwikkelingen in de tuinbouw worden besproken. Verder proberen het bedrijfsleven, de Rabobank en de gemeente in te spelen op initiatieven van koop en verkoop van kassen in de polders, om zo kleinschalige mogelijkheden van herstructurering te benutten. Ook maken we vorderingen met de aanleg van de Komkommerweg en Oostelijke randweg in Pijnacker West en Oost. Dit betekent, in het licht van een aantrekkende economie, dat we een belangrijke en interessante tijd tegemoet gaan in de glastuinbouw sector.