Bodemonderzoek naar lood binnen kinderspeelplaatsen

Uit de provinciale inventarisatie is gebleken dat er aandachtsgebieden zijn, die een potentieel verhoogd gehalte aan lood bevatten en daardoor mogelijk een risico vormen voor jonge kinderen. In gebieden buiten de stad is het meeste lood in de bodem afkomstig uit de lucht. Loodhoudende benzine en vliegassen afkomstig van afvalverbrandingsinstallaties zijn in deze streken de grootste verontreinigers. Vooral langs de snelwegen en in de buurt van afvalcentrales zit dan ook veel lood in de bodem.

Kinderspeelplaatsen
Net als in andere gemeenten zijn er binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp aandachtsgebieden voor lood gebleken. In opdracht van de provincie Zuid-Holland zal in 2019 een verfijning van de inventarisatie voor de locaties van de kinderspeelplaatsen worden uitgevoerd. Hierbij zullen de locaties op aanwezige verhardingen worden geïnspecteerd en bij locaties zonder verharding zal de bovengrond middels boringen worden onderzocht. Op basis van de resultaten zal worden bepaald of er vervolg onderzoek en/of maatregelen moeten worden uitgevoerd.

Frank van Kuppeveld
Gemeente Pijnacker-Nootdorp vind de veiligheid van kinderspeelplaatsen belangrijk en werken daarom mee aan het uitvoeren van  het onderzoek. Over de uitvoering van het bodemonderzoek zal met betrokken partijen worden gecommuniceerd. Betrokken partijen zoals Portefeuillehouder Frank van Kuppeveld gaan zich er mee bezigen. Lood is schadelijk, blijkt vooral bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties – waar we in Nederland overigens niet bang voor hoeven te zijn. Het veroorzaakt dan onder meer nierschade, bloedarmoede, depressies en geheugenverlies.