‘Bovenverdieping Jeugdhonk niet voor sociale verhuur’

De bovenverdieping van het voormalige Jeugdhonk in de wijk Koningshof kan niet worden toegewezen aan reguliere woningzoekenden in de sociale sector, omdat het gebouw tijdelijk beschikbaar is als woonruimte. Huurders zouden er dan na twee jaar weer uit moeten. Dat vindt het college van B & W geen wenselijke oplossing voor de reguliere woningmarkt.

Dat schrijft burgemeester Ravestein namens het college in antwoord op schriftelijke vragen van Gemeentebelangen. De fractie zag de leegstaande bovenverdieping van het pand als een goede mogelijkheid, omdat er immers een tekort is aan sociale huurwoningen. Gemeentebelangen wilde ook weten hoe het precies zit met de huisvesting van statushouders. Volgens het college moeten er tot 1 juli van dit jaar nog 17 worden gehuisvest, blijkt uit de beantwoording.

Gemeentebelangen kwam in de schriftelijke vragen terug op de aankoop van enkele woningen door de gemeente, waar de fractie zelf nooit voorstander van is geweest. De burgemeester schrijft in het antwoord dat de aangekondigde woningen nodig zijn om de druk op de sociale woningmarkt te verminderen. Ze zijn inmiddels toegewezen aan statushouders.