Brandstichter RKDEO gaat de cel in

De uitspraak van de rechter is duidelijk. Negen maanden jeugddetentie voor de 17 jarige jongen die in januari het clubgebouw van RKDEO in brand zette. Ook krijgt hij een taakstraf van 120 uur. De overige verdachten in de zaak verlieten de rechtbank zonder straf omdat niet is bewezen dat er sprake is van een gezamenlijk plan. Ook kon niet vastgesteld worden dat er sprake geweest is van een nauwe en bewuste samenwerking bij de uitvoering.

Voor medeplichtigheid, een lichtere vorm van betrokkenheid, heeft de rechtbank geen bewijzen gevonden. Weliswaar zijn de medeverdachten die nacht bij de brandstichting aanwezig geweest, maar dat alleen is niet genoeg  om hen strafrechtelijk te veroordelen.

Kort na de brand werd er direct actie ondernomen en werd er een doneeractie opgezet waar vele duizenden euro’s mee werden opgehaald.

RKDEO heeft een vordering tot schadevergoeding ingediend. De benadeelde partijwordt niet ontvankelijk verklaard omdat deze te ingewikkeld is om in deze strafzaak af te doen. Deze kan bij de civiele rechter worden ingediend. Er is geen twijfel dat er aanzienlijke schade is geleden.