Breuk aardwarmteleiding blijft zonder gevolgen voor bewoners

Eind september werd bekend dat de warmteleverancier van 470 flatwoningen in Pijnacker-Noord getroffen is door een breuk in de aanvoerleiding van heet water op zo’n 1000 meter diepte. De kapotte leiding is niet te repareren en er moet een nieuwe bron aangeboord worden. Begrijpelijkerwijze is hierover bij de bewoners enige onrust ontstaan. Rondom Wonen, eigenaar van de flatwoningen, heeft daarom in haar op 31 oktober gepubliceerde nieuwsbrief meegedeeld dat er voor de desbetreffende woningen geen consequenties zijn. De levering van warmte gaat gewoon door en de warmteleverancier heeft de corporatie verzekerd dat er ruim voldoende noodcapaciteit is, ook in de winter. Het is de verwachting dat vanaf het voorjaar weer duurzame aardwarmte geleverd kan worden. De bewoners hoeven ook niet te vrezen dat ze meer moeten gaan betalen. Hoewel het stoken op aardgas duurder is dan stoken via aardwarmte, zal dit geen invloed hebben op de stookkosten van de bewoners. De tarieven per GigaJoule zijn namelijk door de overheid vastgesteld.