Breuksnoei treurwilgen Pijnacker-Noord

Dit jaar worden alle straatbomen in de gemeente nagekeken. Bij direct gevaar worden bomen met spoed gekapt of gesnoeid. Zo ook onlangs, bij twee grote en oude treurwilgen aan de Wilhelminasingel en de Meidoornlaan in Pijnacker. Daarbij heeft de gemeenteeen nieuwe methode toegepast: breuksnoei. Dat ziet er wat bijzonder uit, daarom leggen we graag uit wat het is en waarom de gemeente het doet.

De twee treurwilgen in Pijnacker Noord vertoonden ernstige gebreken: diverse rotte takken en grote scheuren. Snoeien was nodig voor de veiligheid en het behoud van de treurwilgen. Om daarnaast ecologische meerwaarde te creëren, is er breuksnoei toegepast.

Wat is breuksnoei?
Breuksnoei is een nieuwe snoeimethode die wordt toegepast wordt bij oude bomen. Na een kleine insnede wordt de tak gecontroleerd afgebroken. Dat ziet er anders uit dan bij de traditionele manier van snoeien. Dat komt omdat er bij breuksnoei de natuurlijke situatie nagebootst wordt. Alsof er een storm is langs gekomen, die de takken heeft afgebroken.

Waarom wordt breuksnoei gebruikt?
In de natuur ontstaan door het afbreken van (grote) takken holtes, scheuren en gaten in de bast van oude bomen. De holtes in treurwilgen zijn bijvoorbeeld geschikt voor vogels, vleermuizen en insecten. Traditioneel snoeiwerk zorgt voor een recht snoeivlak. Dit levert geen holtes, dus weinig ecologische meerwaarde op. Bij breuksnoei hoopt de gemeente dat wel te bereiken.

Of breuksnoei het beoogde effect van een grotere ecologische waarde heeft, zal de toekomst moeten uitwijzen. Ervaringen met deze snoeimethode zijn nog beperkt.

Wordt breuksnoei nu op alle bomen toegepast?
breuksnoei zal zeker niet op grote schaal in Pijnacker-Nootdorp worden toegepast. Nieuw aangeplante bomen en bomen die zich nog tot een volwassen boom moeten ontwikkelen worden op de traditionele manier gesnoeid.

Dit jaar worden alle bomen geïnspecteerd op veiligheid en onderhoud. Op basis van deze inspectie wordt het gemeentelijk snoeiplan voor de komende jaren gemaakt.