CDA lanceert verkiezingscampagne

De CDA-fractie presenteerde zaterdag haar kandidaten voor de komende verkiezingen. Deze kandidaten komen van alle achtergronden, jong en oud, rijk en arm. Zij zetten zich in voor een breed spectrum aan standpunten, waaronder veiligheid, leefbaarheid en onderwijs. Lijsttrekker Frank van Kuppeveld vertelt: “We gaan lokaal aan de slag. We willen ons gezicht laten zien bij lokale verenigingen en bijeenkomsten, in gesprek gaan met de kiezers. Landelijke discussies en extreme standpunten hebben wij niet zoveel mee. We zoeken balans tussen behouden en vooruitgaan.”

“We willen zorgvuldig afwegen,” zo opent Joost Bazuin, de jongste CDA’er op de lijst. “Er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. Pas als je die bekijkt heb je het hele plaatje.” Deze zorgvuldigheid in het bereiken van een standpunt wordt onderschreven door de andere kandidaten. Zo zegt raadslid Edward de Lanoy: “We vinden duurzaamheid belangrijk, zoals veel andere partijen. Maar daarbij willen we niet op korte termijn punten scoren terwijl dat ten koste gaat van leefbaarheid of van de lange termijn. We willen bijvoorbeeld geen windmolens in onze woonkern. We gaan voor duurzame duurzaamheid, bijvoorbeeld de energie uit aardwarmte.”

De andere kandidaten onderschrijven deze gematigde, gevarieerde aanpak. Godwin van Dijk, nummer 8 op de lijst: “Doordat veel problemen multidisciplinair zijn, moeten we daar vanuit verschillende vakgebieden naar kijken.” Raadslid Anne volker, de meest ervaren kandidaat: “Een leefbare en schone gemeente is heel belangrijk. Daarom wil ik me hardmaken voor goedkopere afvalinzameling en openbare toiletten in onze winkelcentrums.”

VMBO-school

Onderwijs is een belangrijk punt op het CDA-programma. Concreet betekent dat werken naar een VMBO-school in Nootdorp. Maar dit zal een andere vorm aannemen dan het voorstel van José van Egmond, dat vorig jaar is afgekeurd. Frank van Kuppeveld: “Uiteindelijk heeft het CDA zelf ook tegen dat voorstel gestemd, omdat het in die vorm niet haalbaar bleek. Maar er is duidelijk behoefte aan een nieuwe school. We vinden het belangrijk om daaraan te voldoen. Welke vorm dat voorstel aanneemt kunnen we niet zeggen. De enige zekerheid is dat het niet de oude kazerne aan de Julianastraat zal worden.”

Niels van Hemert, foto’s door Lia van Halderen

Joost Bazuin, zeventien jaar jong

Janneke Verwijmeren, terug van weggeweest