CDA-vragen inzake ganzenbestrijding

De CDA-fractie heeft vragen over de ganzenbestrijding. Ook dit jaar is er – wederom – veel sprake van ganzenoverlast in en rondom woonwijken. Het college presenteert deze zomer nog een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Vragen CDA
Op 29 juni 2021 zijn op initiatief van de provincie, bij wijze van pilot, veel Canadese ganzen gevangen in (de omgeving van) het natuurgebied Groene Keijzer. CDA wil onder meer weten welke ervaringen met deze pilot zijn opgedaan. En bovenal wil CDA weten welke mogelijkheden de gemeente heeft om de ganzen die vooral overlast in de wijken veroorzaken, te ruimen.

Pijnacker-Nootdorp TV sprak met CDA-raadslid Janno Meijer. “In 2021 hebben we een motie ingediend met het verzoek om iets te doen aan die al maar toenemende ganzenpopulatie. Ze zitten niet alleen in natuurgebieden maar ook in woongebieden. Er zijn nogal wat weidevogels die slecht gedijen bij ganzen.”

Janno Meijer zegt niet van mening te zijn dat alle ganzen weg moeten maar er dient wel een betere regulering te komen. “Dat kunnen we als mens en dat moeten we zeker doen als zo’n populatie uit de klauwen loopt, zoals nu het geval is”.

Agressief
Meijer benoemd expliciet de Canadese gans en de Grauwe gans, die ook nog eens ontzettend agressief zijn. “Dat willen we niet. Inwoners durven zelfs hun rondje niet te doen omdat ze bang zijn op de ganzengroep te stuiten. In Tolwijk heb je een soort schelpenpad maar dat is nu volledig ingepikt door de ganzen. We hebben daarom om actie gevraagd aan het college”.

Nieuw weidevogelgebied
Het CDA-raadslid geeft tenslotte aan het er een nieuw weidevogelgebied komt bij Ruyven, daar liggen nu vergaande plannen voor. Dat gebied wordt gereed gemaakt voor weidevogels, met de juiste planten en ecologische omstandigheden. Maar de gans houdt zich niet aan grenzen en Meijer voorziet dat straks ook daar de gans zich massaal gaat vestigen, met alle gevolgen van dien.

Bovenstaande foto (d.d. 30 juni) schetst een beeld wat meerdere inwoners zullen herkennen.