College houdt vertrouwen in Omgekeerd Inzamelen

Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp heeft er nog steeds vertrouwen in dat het project Omgekeerd Inzamelen van afvalverwerker Avalex zal leiden tot financiële voordelen en meer duurzaamheid. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de fractie van Gemeentebelangen. Of het nieuwe systeem daadwerkelijk 5,7 miljoen euro zal opleveren zoals was berekend, is echter nog onduidelijk.

Wethouder Melzer schrijft namens het college dat uit de begrotingen voor 2016 en 2017 ‘helaas niet goed (kan) worden afgeleid of het eerder geraamde voordeel van € 5,7 miljoen gezien de huidige inzichten nog steeds volledig kan worden gehaald.” B & W hebben het bestuur van Avalex daarom verzocht ‘nader te onderbouwen wat het geactualiseerde inzicht hierover is’, aldus Melzer.

Er is veel verzet tegen Omgekeerd Inzamelen, dat ook is bedoeld om meer gescheiden afval te verkrijgen, dat hernieuwbare grondstoffen kunnen worden gewonnen. Dat kan veel geld opleveren, en ook komen er dan minder grondstoffen terecht in de verbrandingsovens. Veel bewoners willen wel meer afval scheiden, maar willen geen extra minicontainers in de tuin.