College houdt voet bij stuk: geen twee speelhallen in de gemeente

Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp wil er niet aan meewerken om Casino Nootdorp en het Van der Valkhotel toestemming te geven voor de vestiging van een speelautomatenhal  in het hotel. Er is binnen de gemeente maar ruimte voor één zo’n voorziening, en die komt er al: in het Hajé-restaurant langs rijksweg A13. Bezwaren die Casino Nootdorp en Van der Valk hebben ingediend tegen die concurrerende speelhal bij Hajé schuift het college van tafel.

De gemeenteraad moet deze maand een besluit nemen over de speelautomaten bij Hajé. Het gaat om lichte kansspelautomaten, zoals fruitautomaten. Aanvankelijk was de bedoeling dat de speelautomaten alleen in het torengebouw van Hajé zouden komen, maar het college van B & W wil toestaan dat ze ook in het restaurant komen.  Wel wordt de oppervlakte maximaal 200 m2 en mogen er niet meer dan 300 bezoekers aanwezig zijn.

Casino Nootdorp en Van der Valk maken op verschillende gronden bezwaar tegen de automatenhal bij Hajé. Zo voert men onder andere aan dat de hal het gemeentelijk grondgebied niet als verzorgingsgebied heeft. Ook beroept men zich op het feit dat er een verschrijving voorkomt in het ontwerpbestemmingsplan op de website ruimtelijkeplannen.nl, en dat om die reden het ontwerpbestemmingsplan opnieuw gepubliceerd en ter inzage gelegd zou moeten worden.

Geen geluidoverlast

Dat Hajé zich niet direct op het grondgebied van Pijnacker-Nootdorp richt vindt het college van B & W juist een voordeel. Het restaurant ligt op het terrein langs de A13, en de meeste bezoekers zullen ook via die route komen. Ook zijn er geen omwonenden en zal er dus geen sprake zijn van geluidoverlast. Voor langzaam verkeer en voetgangers is Hajé vanuit Delfgauw wel degelijk bereikbaar via de Rijksstraatweg, aldus het college.

Casino Nootdorp en Van der Valk hebben natuurlijk niet echt bezwaar tegen een speelautomatenhal langs de A13, maar die voorziening doorkruist de plannen om er zelf een te vestigen in het hotel aan de Gildeweg in Nootdorp. Een verzoek om het bestemmingsplan voor die locatie te herzien vinden B & W ‘thans niet opportuun’, omdat er immers al een bij Hajé komt. Dat is volgens de algemene plaatselijke verordening ook het maximale aantal in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Hajé wil een speelhal langs de A13 op grondgebied van Delfgauw