Column dierenarts M.P Hogendoorn Sugar Honey

Iedereen in het leven heeft suiker nodig. Toch is suiker tegenwoordig een omstreden woord. Je wordt er dik van en in het eten zit al genoeg suiker.
Bovendien heb je meer kans op het ontstaan van suikerziekte. (een te hoog suiker ( glucose ) gehalte in het bloed door een tekort aan insuline).
Deze anderhalf jaar oude gecastreerde Maine Coone kater werd in huis bijna levenloos gevonden.
Kort hiervoor werd de kat aangeboden met de klacht dat de kat erg uit de mond rook en een verminderd uithoudingsvermogen had.
Ook had de kat wat muceuze neusuitvloeiing. De hartfrequentie was moeilijk op te nemen.
Een ingestelde behandeling met doxycycline had tot op dit moment weinig resultaat gehad.
Toen de kat liggend werd aangevoerd had de kat een pendelende ademhaling, een pols van boven de 250 en onder temperatuur (tp:<36,5).
Waarom was de kat opeens zo slecht geworden?.
De dierenarts vond bij deze kat bij het lichamelijk onderzoek geen andere afwijkingen en wilde met bloedonderzoek met de Vettest meer tastbare gegevens boven tafel halen.
Er werd bloed getapt en een glucose meting met de Haemoglucocard uitgevoerd.
Het bloedglucose bedroeg 18,6 mmol/l. De kat had blijkbaar of suikerziekte of langdurig veel stress.
Toen de uitslagen van de Vettest bekend werden, was het duidelijk dat de Krebscyclus niet meer functioneerde m.a.w.de kat kon geen ATP meer maken van de aangevoerde bloedglucose.
Zonder ATP ligt het hele organisme plat omdat er bijna niets meer werkt. De anaerobe stofwisseling (stofwisseling zonder gebruik van zuurstof) kan het dan nog even volhouden maar niet lang meer anders zou het hart het begeven.
Er werd door de dierenarts een bloedvat verwijdend middel toegediend.
Een uur later was de kat weer in staat te lopen en was het acute gevaar geweken.
Ondertussen werd er een Idexx NT pro-BNP test uitgevoerd waarbij de NT pro-BNP waarde ver boven de 270 pmol/l uit kwam hetgeen bewijzend is voor hartlijden.
De volgende dag werd een herhaald bloedonderzoek uitgevoerd met de Vettest waaruit bleek dat de circulatie weer volledig hersteld was en het RAAS systeem gedeactiveerd was. Het bloedglucose was nu 3,7 mmol/l De kat at weer en op de vraag Sugar honey kon de kat alleen bevestigend antwoorden. Yes please!