Conferentie over lokaal gezondheidsbeleid

De gemeente Pijnacker-Nootdorp en GGD Haaglanden houden op donderdag 15 december een overleg over het lokale gezondheidsbeleid. Inwoners, leden van de gemeenteraad, medewerkers in de zorg en welzijn, bedrijven en scholen: alle betrokkenen worden uitgenodigd om mee te denken hoe iedereen zo vitaal en fit mogelijk kan blijven.

In de bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van gezondheidsonderzoeken die recent zijn gehouden. Ook worden de deelnemers aan de conferentie betrokken bij het bedenken van plannen en ideeën waarmee het gezondheidsbeleid meer gestalte kan krijgen.

De bijeenkomst is van 18 tot 20.30 uur bij Ipse de Bruggen in Nootdorp. Het programma wordt binnenkort bekend. De organisatoren zorgen voor een lichte maaltijd. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 8 december per e-mail .