Corona, onderwijs en opvang na 8 juni

Vanaf 8 juni gaan ook in de regio Pijnacker-Nootdorp de basisscholen en de buitenschoolse opvang weer volledig open. De dagopvang en de gastouderopvang zijn al sinds 11 mei volledig open. De noodopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar wordt daarom afgebouwd, maar blijft tot 1 juli beschikbaar voor zorgpersoneel. Dit geldt ook voor de (nood)opvang van kwetsbare kinderen.

Noodopvang tot en met 7 juni 2020

Tot en met zondag 7 juni 2020 zijn de regels rondom noodopvang van kracht zoals deze al sinds half maart gelden. Ouders in cruciale beroepen kunnen, wanneer zij geen andere opvangmogelijkheden hebben, een beroep kunnen doen op de noodopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met de basisscholen en kinderopvangaanbieders.

Noodopvang vanaf 8 juni 2020 tot 1 juli 2020 (voor zorgpersoneel)

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avonden, nachten en weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Het gaat dan om personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging, thuiszorg, ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen. Dit geldt ook voor zorgpersoneel van defensie (militaire artsen en verpleegkundigen). Deze mogelijkheid blijft in ieder geval tot 1 juli beschikbaar.

Aanmelden voor avond-, nacht- en weekendopvang

De avond-, nacht- en weekendopvang in Pijnacker-Nootdorp wordt verzorgd door SkippyPePijN op de locatie Wallaroe op Gantellaan 3 in Pijnacker. Wilt u gebruikmaken van deze opvang? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier dat u vindt op de website van https://www.skippypepijn.nl/home/corona/ onder crisisopvang.

Toch extra opvang nodig?

Mocht je toch behoefte hebben aan extra opvang dan kan je dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij de kinderopvangorganisaties en gastouders.

Zieke kinderen

Voor zieke kinderen geldt nog steeds dat zij niet naar school of de opvang mogen, ook niet naar de avond/nacht/weekend noodopvang.

Meer vragen?

Voor uw vragen kun je ook terecht bij Sjoerd van der Sluis via e-mail s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl of bel met 14-015.