Training Sociale Hygiene in de Schakelaar

In iedere vereniging/stichting en in andere niet-commerciële horecabedrijven waar alcohol geschonken en/of verkocht wordt, moeten minimaal 2 bestuurders/beheerders in het bezit zijn van het Diploma Sociale Hygiëne (en op de vergunning vermeld staan). Volgens de Drank- en Horecawet moet er tijdens de openingstijden van een niet-commerciële instelling altijd iemand aanwezig zijn dit een IVA (instructie verantwoord alcohol schenken) instructie hebben gevolgd. Wanneer u een niet-commercieel horecabedrijf heeft waar géén alcohol geschonken en/of verkocht wordt, heeft u geen Diploma Sociale Hygiëne nodig.

Inhoud:
de nieuwe Drank- en Horecawet
de horecamarkt, bedrijfs- en gastvrijheidsformule
huisregels opstellen en handhaven
alcohol-, drugs-, rook- en gokbeleid
omgaan met (seksuele) intimidatie, agressie en geweld
veiligheid in het bedrijf

SVH Examen
Het SVH examen is schriftelijk tijdens de 3e cursusavond en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Het examengeld voor het examen aan het eind van de cursus bedraagt € 139,-. (eigen bijdrage). Na goed gevolg ontvang je de SVH Verklaring Sociale

De cursus is bedoeld voor vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden van stichtingen en verenigingen uit Pijnacker-Nootdorp.

De cursus wordt georganiseerd door het Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp en uitgevoerd door de Stichting Horeca Onderwijs.

7, 14 en 24 januari 2018

Tijd: 19.00-22.30 uur (in overleg met de cursisten kan de tijd aangepast worden). De 3 avond is het examen. Aanvang wordt in overleg afgesproken.

Locatie:
Welzijnscentrum de Schakelaar
Mr. Dr. Van der Helmlaan 11
2641 DE Pijnacker

Kosten: Deelname aan de cursus is gratis met uitzondering van het examengeld van € 139,00 per deelnemer.

Aanmelden kan t/m 15 december. Vrijwilligers van verenigingen of stichtingen die drank schenken in hun eigen accommodatie of activiteiten hebben voorrang.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier