Cursussen nodig voor vrijwilligers?

Het Bureau Vrijwilligerswerk van Pijnacker-Nootdorp is  bezig met een inventarisatie onder organisaties en instellingen die met vrijwilligers werken, naar de vraag aan welke vormen van deskundigheidsbevordering er behoefte is. Het bureau wil voor komend jaar een goed cursusprogramma samenstellen, en daarvoor is de input van vrijwilligersorganisaties van belang.

Nog tot eind deze maand kunnen deze organisaties via een vragenlijst kenbaar maken waar behoefte aan is. Ook vraagt het Bureau Vrijwilligerswerk hoe de instellingen aankijken tegen de eigen bijdrage die voor cursussen wordt gevraagd.

De vragenlijst is hier te vinden.