Dankzij praktijkondersteuners veel kinderen beter geholpen

Dankzij de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen in Pijnacker-Nootdorp is het aantal verwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdzorg flink afgenomen. Het resultaat is een kwart minder verwijzingen naar zorgaanbieders, vooral naar de jeugd-GGZ. Dit kan de gemeente jaarlijks een netto kostenbesparing opleveren van tussen de 2,5 ton en 6,9 ton. Dat bleek uit de eindevaluatie van een pilot bij twaalf huisartsen.
Pijnacker Nootdorp TV sprak met wethouder sociaal domein Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief).

Toename verwijzingen

” We zagen een toename van het aantal verwijzingen naar jeugdzorg. Binnen Haaglanden steekt Pijnacker-Nootdorp boven het landelijk gemiddelde uit. De praktijkondersteuners komen uit het kernteam en kunnen integraal niet alleen het kind, maar vaak ook het hele gezin helpen. Vaak is er andere hulp nodig en is doorverwijzen naar jeugdzorg helemaal niet nodig, bijvoorbeeld als een gezin schulden heeft of wanneer een kind een vorm van autisme heeft”, zegt Hanneke van de Gevel.

Pilot werkt

De pilot werkt zijn vruchten af. Dat blijkt uit de eindevaluatie van een pilot bij twaalf huisartsen. Nu is het plan om deze manier van werken voort te zetten en uit te rollen naar alle huisartsen in Pijnacker-Nootdorp.
“De oorzaak wegnemen is belangrijker dan te lang doorbehandelen”. Daar zijn de ouders blij mee, de huisartsen blij mee en zeker niet in de laatste plaats de kinderen zelf. We moeten voorkomen dat kinderen gestigmatiseerd worden en dat er overbehandeling ontstaat. Daar wordt niemand blij van”.
In het gros van de hulpvragen kon de praktijkondersteuner de benodigde hulp geven. Daarnaast zijn ook een aantal jongeren naar de vrij toegankelijke hulp, zoals het kernteam (‘wijkteam’), overgedragen.

Hanneke reageert enthousiast op de resultaten uit de eindevaluatie. “Zowel de huisartsen als de praktijkondersteuners geven aan dat het probleem soms al na één of enkele gesprekken is opgelost. In een enkel geval werd toch doorverwezen naar specialisten”

Zorgverzekeraars

De gemeente wil nu in gesprek gaan met zorgverzekeraars, om te komen tot afspraken over medefinanciering van de praktijkondersteuners.