Trots Pijnacker-Nootdorp: De maand september is de eerste ‘raadsmaand’ na het zomerreces

De maand september is de eerste ‘raadsmaand’ na het zomerreces. Het was voor Trots, door het plots overlijden van onze penningmeester, een maand met een zwarte rand. Op de
politieke agenda stond onder andere de cultuurnota, evaluatie van de starterslening en participatieplan energietransitie.

Cultuurnota “Verbinden door cultuur”
Trots is blij dat er eindelijk weer wordt geïnvesteerd in cultuur. Voor Trots is de lokale cultuur één van de pijlers voor ons dorp. De nota zorgt voor duidelijke kaders voor het cultuuraanbod in de gemeente. Het is samen met een deel van de inwoners tot stand gekomen.

Evaluatie starterslening
Voor Trots is deze evaluatie de bevestiging dat de starterslening een goed middel is voor onze jongeren. De evaluatie geeft een goed beeld over het nut en noodzaak van de starterslening. Trots steunt een amendement van het CDA om het bedrag van de maximale lening te verhogen. Van de wethouder kreeg Trots een toezegging om de termijn van beoordeling te verkleinen.

Participatieplan energietransitie
Het inzetten van een participatieplan is begrijpelijk om de zeer ambitieuze doelstellingen van de energietransitie te behalen. Het bereiken van niet-geïnteresseerden blijft voor Trots een punt van zorg. Trots is niet blij met het voorstel om hiervoor een extra website te laten maken. De informatie had prima op de eigen website van Pijnacker-Nootdorp kunnen staan. Helaas was Trots de enige partij die hier tegen was.

Heeft je nog vragen, dan kan je een email sturen naar harald@trotspn.nl