De voucherregeling voor sporters

Het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid is het afgelopen jaar nog duidelijker geworden dan het al was. Door de coronacrisis is sporten in verenigingsverband minder mogelijk en bewegen veel mensen (te) weinig. De Provincie Zuid-Holland en Team Sportservice Zuid-Holland zijn opzoek naar organisaties die sport- en beweegaanbod aanbieden in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties.

Voucherregeling
Hierom is de ‘voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving’  ontwikkeld. Deze regeling is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. Met name gemeenten maar ook (sport)organisaties, sport -en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen. Vouchers worden uitgereikt met een maximum van € 2.500 gericht op de hardware alsmede €2.500 gericht op de software.

Beoordelingscriteria
De aanvragen worden door een jury beoordeeld op:

* Maatschappelijke bijdrage; de mate waarin het project bijdraagt aan het doel om mensen deel te laten aan sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte;
* Inclusiviteit; de mate waarin het project voor écht iedereen sociaal, praktisch en financieel toegankelijk is;
* Samenwerking; de mate waarin het project is gericht op samenwerking met andere organisaties en verenigingen;
* Duurzaamheid; de mate waarin het project ook na de voucherregeling vervolgd kan worden;
* Creativiteit; de mate waarbij in het project op creatieve wijze invulling is gegeven aan de bovenstaande kaders.

Vanaf 7 juli
Aanvragen kunnen vanaf 7 juli worden ingediend. De termijn sluit zodra er 150 aanvragen binnen zijn, of als dat aantal niet gehaald wordt, op 28 juli.

Meer informatie
Meer weten: Kijk op: http://www.teamsportservice.nl/voucherregeling/