Delfland gaat baggeren in 2022, maar waar?

Dit jaar worden er sloten gebaggerd in Westland, Rijswijk, Schiedam, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Langsingerland. Voor een vlotte afvoer van overtollig regenwater is het nodig dat sloten en vaarten diep genoeg blijven. Overtollig water kan dan goed doorstromen naar het gemaal.

Minimale diepte
Delfland controleert alle sloten eens in de acht jaar. Als de slootdiepte nog voldoet aan de minimale diepte die in de waterschapsverordening (‘Legger van Delfland’) staat, wordt er niet gebaggerd.
Hans Middendorp van AWP Delfland: ‘Wij krijgen vaak klachten van sportvissers over ondiepe sloten. Het kan inderdaad voorkomen dat een sloot pas na 16 jaar wordt gebaggerd. Dat is natuurlijk niet goed voor de biologische waterkwaliteit.”

Doe altijd melding
Sportvissers en natuurliefhebbers kunnen altijd melding maken van lokale waterproblemen op de website van Delfland. “Blijf er dus niet mee zitten”, zegt Middendorp, “je krijgt ook altijd bericht terug van Delfland.”

Vissterfte
Baggeren maakt het water troebel, met als gevolg dat vissen slechter kunnen ademen via hun kieuwen. Als het baggeren rustig gebeurt, krijgen vissen en kikkers voldoende kans om te ontsnappen. Alle aannemers die Delfland inzet, krijgen vooraf instructies over het werken volgens onze ecologische werkprotocollen. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens het baggeren.

Op deze kaart zie je de sloten en vaarten waar in 2022 gebaggerd wordt. Baggerkaart