Dinsdag 28 mei houdt de gemeente vanaf 19.00 uur een wijkschouw in Koningshof.

Tijdens de wijkschouw bekijkt de wijkmanager samen met bewoners, vertegenwoordigers van de bewonersvereniging en eventuele andere professionals de kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid in Koningshof. Denk hierbij aan zaken als het groen, het verkeer, de veiligheid of onderwerpen van maatschappelijke aard.

Aanmelden
Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan op voor deze wijkschouw. Dit kan tot en met 26 mei bij wijkmanager Peter van der Sman, tel 14 015 of p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Meldpunt Leefomgeving
Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Kijk hiervoor op www.pijnacker-nootdorp.nl > Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.