Discussie over aandelen Eneco

De gemeenteraad gaat diep in op het onderwerp van Eneco. Veel fracties zijn het eens over het belang van duurzaamheid, waaronder de Partij voor de Dieren, Groen Links en de PVDA. De fracties van D66 en VVD wijzen op het landelijke besluit van veel gemeentes om hun Eneco-aandelen te verkopen en de beperkte invloed van de resterende gemeentes. De discussie in Pijnacker-Nootdorp loopt parallel aan een discussie van in totaal vijftig gemeentes. Het merendeel van deze gemeentes heeft al besloten heeft zijn aandelen te verkopen. De resterende gemeentes zou ongeveer twintig procent van de aandelen overhouden, onvoldoende om grote invloed op de bedrijfsvoering van Eneco uit te oefenen.

Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) is faliekant tegen de verkoop: “Waar bedrijven zoals Essent en Nuon achterlopen, is Eneco een cruciale speler op het gebied van milieuvriendelijke energiewinning. Dit is een belangrijk moment in de transitie naar duurzame energie van ons land en we kunnen dat niet zomaar aan de vrije markt overlaten.” Hiertegenover stelt Peter Hennevanger (D66): “Wij hebben als partij duurzaamheid natuurlijk hoog in het vaandel staan, maar we denken vooral dat er betere manieren zijn om onze doelstelling na te streven. Het gaat hier over veel geld en onze invloed is minimaal. Verder is speculeren op de aandelenmarkt geen kerntaak van de gemeente.”

Wethouder Melzer wijst erop dat de organisatiestructuur van Eneco dusdanig is dat de aandeelhouders minimale invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Piet Melzer: “Zelfs met een meerderheid kunnen we als gemeentes niet zoveel. De aandeelhouders zouden dan eerst moeten stemmen om een raad van commissarisen uit hun functie moeten ontheffen, om via nieuwe commissarissen de raad van bestuur te beïnvloeden. Met dit in het achterhoofd adviseert het college van burgemeester en wethouders voor de verkoop, maar de raad moet uiteindelijk besluiten.”