Discussie rondom nieuwe locatie dierenpension en hondenschool Pijnacker

Dierenpension en Hondenschool Pijnacker moet van de gemeente verhuizen. Het pension zit nu aan de Overgauwseweg maar past niet meer in het bestemmingsplan. Het voornemen is om het dierenpension te plaatsen in de Oude Polder, ten oosten van de wijk Tolhek, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Inspraak
Om de verhuizing mogelijk te maken is vorig jaar een bestemmingsplan in de inspraak gebracht. Dit plan geeft weer welke intentie de gemeente heeft voor de locatie in de Oude Polder. In het plan wordt het gebied opgedeeld in twee stukken. Een oostelijk deel waar een dierenpension en een dierenbegraafplaats kunnen komen, en een westelijk deel met een groene invulling. Dit groengebied ligt direct naast de woonwijk Tolhek.

De insprekers lieten van de raadsvergadering van 15 september lieten duidelijk blijken dat er behoefte is aan hondenpension in Pijnacker-Nootdorp, mede omdat er in het verleden meerdere zijn gesloten.

Kritische geluiden
Tegenstanders zijn bang voor geluids- en verkeersoverlast rondom het dierenpension. Begin deze maand was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de plannen het dierenpension in Oude Polder te vestigen. Daar waren kritische geluiden te horen.

De familie Van Koppen, die het huidige dierenpension aan de Overgauwseweg runt, is van mening is dat het dierenpension geen extra overlast zal veroorzaken. Toch zien de toekomstige buren er geen heil in en zien liever dat er een andere locatie wordt gezocht.

Verhuizen ok, maar naar een andere locatie
Partij voor de Dieren laat in een reactie weten voor een dierenpension in onze gemeente te zijn maar niet in de Oude Polder. Zij geven de voorkeur dit pension te vestigen in een duurzaam glastuinbouwgebied of op een bedrijventerrein.

Zwijgende meerderheid
Eerlijk Alternatief zeg dat eind 2020, op een fractie na, het voorstel voor de Oude Polder op goedkeuring van de raad kon rekenen. Het ging pas mis toen het voorstel vrij voor zienswijzen kwam en een groep tegenstanders zich gingen verenigen. Eerlijk Alternatief vraagt zich af wat de stille meerderheid van het plan vindt.

Manuela Bijl: “Laat ik beginnen met de tegenstanders. Ik begrijp dat overlast ervaren een subjectief begrip is. De een vindt iets vervelender dan de ander. In een wijk met veel inwoners, scholen, kinderopvang, uitlaatmogelijkheden, speelplaatsen, verkeer, sportgelegenheid is altijd een vorm van overlast, dat is inherent aan de woonomgeving. Een blaffende hond bij de buren kan net zo ergerlijk zijn als buiten spelende kinderen als je daar niet van houdt,” zegt Manuela Bijl namens Eerlijk Alternatief.

Opnieuw belichten eerdere opties
Jan Willem Maas van Progressief PN zegt dat vanwege milieunormen het onoverkomelijk is dat het dierenpension weg moet van de huidige locatie. “Samen met de familie van Koppen zoekt de gemeente al een tijdje naar een alternatieve locatie. De omstreden locatie Oude Polder is geen optie en we zullen samen met de familie van Koppen de locaties die al een keer de revue gepasseerd hebben nog eens opnieuw moeten belichten.

“De bewoners rondom Oude Polder hebben al genoeg voor de kiezen gehad, ook met het plaatsen van de hoogspanningsmast. Geef hen nu even wat rust en een mooie overgang naar de groenzone vanuit de wijk,” stelt Maas.

De besluitvorming over het dierenpension staat voor 22 september gepland.