Durft u de uitdaging aan

Het is best een uitdaging om op een goede manier om te gaan met mensen met een vorm van dementie. Toch is de SWOP voor haar Bezoekdienst op dit moment  op zoek naar een aantal vrijwilligers die deze uitdaging aan durven gaan.

Koppelt een vrijwilliger
De Bezoekdienst koppelt een vrijwilliger aan een inwoner van Pijnacker-Nootdorp die wat extra ondersteuning, gezelschap of afleiding, in de vorm van een bezoekvrijwilliger kunnen gebruiken. Vooral wanneer hun eigen netwerk niet zo groot is. In sommige gevallen woont iemand alleen thuis. Soms is er nog een partner en is het moment dat een vrijwilliger op bezoek komt voor de partner gelegenheid om even buiten de deur te kunnen zijn, deel te nemen aan een activiteit of om even niet op de klok te hoeven letten. Voor vrijwilligers die nog geen ervaring hebben met het omgaan met mensen met dementie, zorgt de SWOP voor scholing.

Verschillende vormen van dementie
Er zijn verschillende vormen van dementie, Alzheimer dementie, Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie, Dementie met Lewy Bodies. Alzheimer dementie is vrij gekend en is de meest voorkomende vorm van dementie. Naar schatting 60% van de personen met een primaire vorm van dementie lijden aan Alzheimer dementie. Ongeveer 15% van de personen met dementie heeft een combinatie van Alzheimer dementie en vasculaire dementie. 20% vertoont een vasculaire dementie. De overige 5% zijn onder andere personen die lijden aan fronto-temporale dementie of dementie met Lewy Bodies .

Fijn om iets te kunnen betekenen
Vindt u het fijn om iets te kunnen betekenen in de strijd tegen eenzaamheid of om een mantelzorger op een laagdrempelige manier even te kunnen ontlasten? Neem dan contact op met Stephanie der Weduwe of Josita Woesthuis van de SWOP via stephanie@swop.nl, josita@swop.nl of 015-369 2812.