Economische conferentie: Zijn ondernemers klaar voor de toekomst?

Op dinsdag veertien mei om vijf uur in de middag is er een Economische conferentie voor ondernemers in het gemeentehuis in Pijnacker. Wij nodigen ondernemers uit Pijnacker-Nootdorp van harte uit voor deze bijeenkomst.

Zijn ondernemers klaar voor de toekomst?

In de bijeenkomst met het thema ‘Op weg naar ondernemen in 2020-2025’ staan we stil bij de vraag “Zijn ondernemers klaar voor de toekomst?”. De gemeente is in contact met ondernemers en graag op de hoogte over de spelende thema’s. Op basis van gesprekken, onderzoeken en de uitkomsten van de workshops tijdens deze conferentie actualiseert de gemeente haar economische visie. In de afgelopen periode is onder meer een enquête uitgezet, een cijfermatige analyse gemaakt en hebben er diepte-interviews plaatsgevonden.

Tijdens de conferentie wordt onder meer ingegaan op welke informatie de afgelopen periode is opgehaald en welk beeld hieruit naar voren komt, maar zijn er ook twee interessante gastsprekers: Jouri Schoemaker,  founder van PuurBezorgd en Pieter Saman, CEO van Bever, workshops en uitgebreide mogelijkheden om te netwerken.

Programma:
17:00 uur tot 18:00 uur ontvangst met buffet
18:00 uur tot 21:00 uur officieel programma met opening door wethouder Ilona Jense, boeiende gastsprekers en inspirerende workshops
21:00 uur tot 22:00 uur netwerkborrel

Voor meer informatie zie onderstaande link.

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/ondernemen/aanmelden-voor-de-economische-conferentie-op-14-mei.htm