Eerste exemplaar voor de burgemeester

Willem Jansen presenteerde woensdagmiddag zijn nieuwe boek over maalderij “De Eendracht” door het eerste exemplaar te overhandigen aan burgemeester Francisca Ravestein. De volledige titel van het boek is “Groen gras en aan de einder de kerktoren (november 2016). Historie van maalderij “De Eendracht” in Nootdorp (1917-1954)”. Jansen schreef zijn boek als lid van de vereniging Noitdorpsche Historiën. “Ik ben begonnen met het uitzoeken van mijn eigen familiegeschiedenis voor een leuk artikel”, vertelt hij. “Maar er ontrolde zich een hele geschiedenis. Mijn overgrootvader Koen Jansen was namelijk voorzitter van de Nootdorpse veevoercorporatie, maalderij “De Eendracht”. Al snel bleek dat ik genoeg materiaal voor een boek had.”

Jansen beschrijft in het kort de uitdagingen waar de corporatie mee te maken had. Zo moest de voorzitter aftreden tijdens de crisis van de jaren dertig en dreigde het eind van de corporatie. Daarna kwam de Tweede Wereldoorlog. In 1954 is de corporatie uiteindelijk alsnog opgeheven. Inmiddels is er nog een enkele boer in Nootdorp over met veertien koeien. Deze boer is Piet Post, die ook een exemplaar van het boek overhandigd kreeg.

Jansen vertelt over de reden dat de kerk zo prominent op de voorkant van het boek staat: “De pastoor was eigenlijk de initiatiefnemer. Dit was een aparte katholieke corporatie, want protestanten en katholieken deden toendertijd nog alles afzonderlijk.”

Eerdere boeken

Vereniging Noitdorpsche Historiën is opgericht in 2001, vlak voor het samengaan van de gemeenten Pijnacker en Nootdorp. Ze telt 150 leden en groeit gestaag. Leden van de vereniging hebben samen zes eerdere boeken gepubliceerd, onder anderen Ninon Vis en Henk Rolvink, die ook bij de presentatie aanwezig was.

De volgende drie boeken van de vereniging al onderweg. Willem Jansen: “Mijn volgende boek wordt eigenlijk een vervolg op deze. Het onderwerp is ditmaal de landbouw in Nootdorp. Een ander aankomend werk is een kroniek over ons dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

De auteur is blij met de vele hulp die hij bij het schrijven van het boek heeft ondervonden. Zowel vanuit de gemeente als de vereniging is veel geholpen en zijn belangrijke sponsorbijdragen geweest. “Ook al woon ik niet meer in het dorp, ik zal altijd Nootdorper blijven”, zegt Jansen.

Niels van Hemert
Willem Jansen vertelt over zijn nieuwe boek.

Willem Jansen vertelt over zijn nieuwe boek.

Ook eerdere auteurs waren bij de presentatie van het boek aanwezig.

De burgemeester was zeer geïnteresseerd in het werk van de vereniging Nootdorpse Historiën.

Het eerste exemplaar moest natuurlijk door de auteur worden gesigneerd.

Het eerste exemplaar moest natuurlijk door de auteur worden gesigneerd.

(foto’s: Lia van Halderen)