Eerste versie van het omgevingsplan Tolhek ligt klaar

Voor de wijk Tolhek maakt de gemeente een eerste versie van het omgevingsplan. Hierbij is rekening gehouden met wat bewoners waarderen. Het concept-ontwerp van het Omgevingsplan Tolhek is nu klaar en vanaf donderdag 9 september kan iedereen het plan bekijken en hier een reactie op geven. Reageren kan tot 21 oktober 2021.

Enquête
Begin april is aan alle wijkbewoners gevraagd wat zij belangrijk vinden in de wijk. Bewoners kregen een kaart in de bus met een verwijzing naar een enquête. Daarnaast is er met een aantal bewoners gesproken over bijvoorbeeld de uitstraling van de wijk en de kwaliteit van woningen. Deze informatie is gebruikt voor het omgevingsplan Tolhek.

Uitleg
Voor meer uitleg over het omgevingsplan en de informatie uit de wijk kun je kijken op de projectpagina Omgevingsplan Tolhek

Online informatieavond 
Op 23 september geeft de gemeente van 19.30 tot 20.30 uur een extra toelichting op het plan tijdens een digitale informatieavond. Je kan je aanmelden via: omgevingsplan@pijnacker-nootdorp.nl