Elektrisch rijden komt in stroomversnelling

Met een aanbesteding via de Rotterdamse regio heeft Pijnacker-Nootdorp de uitbreiding van het netwerk van openbare laadpalen voor de komende jaren goed geregeld. Door deze samenwerking wordt ook de herkenbaarheid van laadinfrastructuur in de regio geborgd.

Doorlooptijd
Dit betekent dat het bedrijf ENGIE vanaf 1 juli 2021 doorgaat met het plaatsen van openbare laadpalen in onze gemeente. ENGIE onderneemt ook stappen om de doorlooptijd te versnellen. Normaal zat tussen een aanvraag en realisatie van een nieuwe laadpaal gemiddeld 34 weken. Het is de bedoeling om dit terug te brengen naar 13 weken. Zo kan een elektrische rijder sneller gebruik maken van een nieuwe openbare laadpaal.

Aantrekkelijk maken
Ook is het voor de gemeente nu mogelijk om laadpalen te plaatsen, vooruitlopend op de vraag. Bijvoorbeeld als de gebruiksdata hier aanleiding voor geeft. Hierdoor kan het netwerk op tijd worden uitgebreid. Voorheen gebeurde het plaatsen van een laadpaal alleen op aanvraag van een gebruiker. Wethouder Ilona Jense- van Haarst licht dit toe: “We willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor mensen om elektrisch te rijden. Het tijdig realiseren van voldoende laadpalen is daarbij essentieel. Met deze nieuwe aanbesteding kunnen we nu zelf initiatief nemen en regie houden.”

150 openbare laadpalen
In Pijnacker-Nootdorp moeten de komende 3 jaar waarschijnlijk zo’n 150 openbare laadpalen bijgeplaatst worden. Het college heeft daarom pas geleden een laadpalenplan vastgesteld waarin 250 laadlocaties zijn vastgelegd. Hiermee is de gemeente voorbereid op de toekomst.

Groene stroom
Het elektriciteitstarief via openbare laadpalen blijft hetzelfde: 31 cent per kWh. De laadpalen leveren 100 procent Nederlandse groene stroom, dat voor een groot deel is opgewekt door regionale windmolens en zonnepanelen. Nieuwe laadpalen zullen worden voorzien van slimme laadtechnieken, waardoor ze pieken en dalen in het stroomnet op kunnen vangen.

Laadpaal aanvragen
Wil je ook een openbare laadpaal aanvragen? Dat kan via de website http://www.laadpaalnodig.nl.