Felle kritiek op Gemeentebelangen

Tijdens de gemeenteraad van donderdag werd felle kritiek geleverd op de fractie Gemeentebelangen. De fractie had besloten om een verklaring af te leggen via Telstar Online. In deze verklaring hekelde Gemeentebelangen de aanhoudende en ogenschijnlijk door verkiezingskoorts gedreven kritiek op ‘hun’ wethouder, Bernard Minderhoud, die inmiddels is opgestapt. De andere fracties reageerden overweldigend negatief op deze verklaring. Hierbij leek het niet zozeer te gaan om de inhoud, maar het feit dat Gemeentebelangen naar de pers gestapt is.

Nestor en vice-voorzitter van de raad Hanneke van Gevel (Eerlijk Alternatief) stelt: “We hebben in het ‘Samen doen’-akkoord besloten om open en eerlijk elkaar aan te spreken en om van inhoudelijke verschillen geen vertrouwenskwesties te maken. Daar komt bij dat ik een persoonlijke afspraak met fractievoorzitter Mantjes heb gemaakt, in het licht van de oplopende spanningen, in de hoop te de-escaleren. Gemeentebelangen is met de stap naar de pers eigenlijk zelf uit het ‘Samen doen’-akkoord gestapt.”

Andere fracties geven aan dat zij het een beschamende vertrouwensbreuk vinden. Frank van Kuppeveld (CDA) noemt het onfantsoenlijk: “Als er wat is, ga je eerst met elkaar praten om het op te lossen. Dit is eigenlijk een mes in de rug.” Ilona Jense (VVD) noemt de actie ‘onder de gordel’. Peter Hennevanger (D66) geeft aan dat zijn fractie niet meer met Gemeentebelangen wil samenwerken voor de rest van deze raadsperiode.

Fractievoorzitter Ina Mantjes van Gemeentebelangen zegt dat escalatie niet het doel was: “Wij begrijpen dat andere fracties ons besluit niet prettig vonden, maar gezien de felheid en de aantijgingen rondom de wethouder zagen wij eigenlijk geen andere optie meer. Als enige wethouder van een lokale partij kwam hij twee weken lang telkens onder vuur, vanwege de sportraad, de WMO en de participatie. De stap naar de pers leek in dit kader een legitiem alternatief.” De fractievoorzitter sluit af door erop te wijzen dat er geen echte beschuldigingen zijn gemaakt, dat het slechts een bezorgde maar positieve boodschap betrof.